Tijdelijke boombak Vleermuizen

De instandhouding van de natuurlijke leefomgeving
van vleermuizen tijdens werkzaamheden met de tijdelijke boombak

Duurzaam

Op een duurzame manier omgaan met de leefomgeving van vleermuizen

Flexibel

De modulaire bakken zijn eenvoudig te verplaatsen

Tijdelijk inzetbaar

De tijdelijke oplossing voor vleermuizen tijdens werkzaamheden

Vleermuizen zijn beschermd in Nederland. Het is wettelijk verplicht om rekening te houden met vleermuizen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. De tijdelijke boombak voor vleermuizen biedt uitkomst.

Bomen zijn van groot belang voor vleermuizen

  • Laanstructuren worden gebruikt als vliegroutes;
  • Holtes worden gebruikt als verblijfplaats
  • En ook foerageren de vleermuizen rondom de bomen.

Instandhouding van de natuurlijke leefomgeving van de vleermuis

Moeten bestaande bomen wijken voor werkzaamheden, dan bieden de modulaire boombakken van Greenovations de uitkomst: het behouden van de vliegroutes en foerageerlocaties voor vleermuizen. De boombakken zijn eenvoudig te verplaatsen, waardoor er overdag tijdens de werkzaamheden geen hinder wordt ondervonden van de boombakken. In de avond worden de boombakken weer teruggeplaatst in de gewenst positie voor de vleermuizen, zodat hun leefomgeving behouden blijft. Een win-win situatie voor beiden. Na afloop van de werkzaamheden is de boom eenvoudig te verwijderen uit de modulaire bak voor de plaatsing op een definitieve plek.

Toepassingen van de tijdelijke boombak voor vleermuizen

  • Bomen die tijdelijk weg moeten van hun locatie, worden in de boombakken geplant, om na de werkzaamheden weer terug plant te worden;
  • Nieuwe bomen worden eerst in de boombakken geplant en worden daarna op hun definitieve standplaats geplant;
  • Het concept is ook te leveren met vleermuisvriendelijke boom, tot dat er besloten is welke bomen er later op locatie worden geplant;
  • Toevoegen van informatiebord als educatie- en informatiemiddel voor de omwonenden.

De beste oplossing voor de vleermuizen in uw situatie wordt altijd tot stand gebracht in samenwerking met de ecologen van Maasarend, Praktisch in ecologie.

Blijf op de hoogte

* verplichte velden